Trudna kompozycja

Skrajna nowoczesność zderzona z adaptowanym zabytkiem. Niezwykłe, jak chłonna jest biel. Szafki pozbawione jakichkolwiek zdobień, czysta jak horyzont na pustyni biel blatu, spotkały się w jednym miejscu z lśniącym długą historią, drewnianym zabytkiem. Spotkaniu patronuje lampa żywcem przypominająca pudło maszyny do pisania. Wprawne oko stylisty pozwoliło uzyskać wyjątkowy efekt w tej doskonale skomponowanej kuchni.