Cytrusowy salon

Zabawa cytrusowym światłem dała naszemu salonowi świeżości. Lubimy żółć, bo jest ożywcza, ale wolimy stonować ją brązem. W przeciwnym wypadku mogłoby być zbyt jaskrawo. Ponadto cytrusowe kolory lubią sąsiedztwo roślin.