Wąskie korytarze, trudne w zagospodarowaniu mieszkanie jest - przez swój układ - wyzwaniem, ale też szansą.