Właśnie do takich zadań są przeznaczone sanirozdrabniacze firmy SFA Poland. Są to specjalne pompy wraz z mechanizmem rozdrobniającym ścieki. Umożliwiają one odprowadzanie ścieków z umywlek, pryszniców lub toalet (w zleżności od modelu) przy użyciu rur o małej średnicy.