Eklektyczne wtręty w postaci żółtego i brązowego krzesła tchnęły dynamiczny akcent w to wnętrze.