Salon w górskim domku

Szare i czerwone, zrównoważone kolory oddają nam z nawiązką spokojną równowagę.