Duży głód

W tak wyposażonej kuchni gotuje się obfite obiady z dużą dokładką.