Przejściowy charakter kuchni podkreśla zamontowanie pieca i mikrofalówki w dzielącej dwie strefy, białej kolumnie.