Pokój dziecka pływa w kolorach, ale w nich nie tonie. Zamiast kiczu, mamy tu radość życia i nastrój optymizmu.