Akcentujemy odważnie

Błękitne płytki są na pierwszym planie. Ale świetnie łączą się z widocznym dość obficie metalem.