koncepcja adaptacji projektu gotowego

Opracowanie koncepcji adaptacji projektu gotowego do mazurskiego krajobrazu. Inspiracje zaczerpnięte z tradycji architektonicznych regionu.

Słowa kluczowe: dom mazurski, dom warmiński,